Rahvusvahelised projektid

Rahvusvahelised projektid

EMTK rahvusvaheline koostöö välispartneritega algas 2012. aastal praktikaga välismaal partnerspas Šveitsis ning on kasvanud iga aastaga. Alates 2013. aastast oleme korraldanud õpirändeid elukestva õppe programmi raames koostöös Sihtasutusega Archimedes ja Euroopa Komisjoni toetusel ning teinud edukat koostööd partneritega erinevatest Euroopa riikidest. Tänaseks on meil partnerid ja praktikabaasid Maltal, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Belgias, Saksamaal, Küprosel, Kreekas, Suurbritannias ja Islandil. Toimunud projektide kohta lisainfot saad siit.

Rahvusvaheliste projektide eesmärgid on õpilaste ja õpetajate rahvusvahelise mobiilsuse suurendamine ja koostöövõrgustike ning õppekavade arendamine. Läbi rahvusvahelise koostöö toetame EMTK õpilaste ja õpetajate elukestva õppe printsiipe ja erialaste oskuste arendamist.

EMTK õpilaste õpiränded 2016-2018 kestavad 14, 30 või 60 päeva. Massaaži – ja spa teraapia õpilased viibivad õpirändes massaažiteenust ja hoolitsusi pakkuvates ettevõtetes, töötades massöörina ja pakkudes spa teraapia teenuseid. Füsioterapeudi assistendid töötavad rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes, aidates füsioterapeute taastusravi läbiviimisel.

Õpilased omandavad praktika kaudu kogemusi töötamisest multikultuurses keskkonnas, arendavad erialaseid pädevusi ja  enesedistsipliini, korrektsust tööülesannete täitmisel, võõrkeeleoskust, analüüsivõimet ning tolerantsust. Saadud kogemused võimaldavad õpilastel omandada õpiväljundeid rahvusvahelisel tasandil (ECVET süsteemi rakendamise kaudu).

Projekti tulemusena paraneb rahvusvaheline koostöö erinevate massaažikoolide, spa- ja rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvate ettevõtete vahel. Õpirände kaudu paraneb massööride ja füsioterapeudi assistentide kvalifikatsioon ja tõuseb nende konkurentsivõime tööturul nii Eestis kui välismaal.

EMTK õpetajad osalevad samuti aktiivselt erinevates rahvusvahelistes projektides stažeerides välismaistes õppeasutustes, täiendades oma erialast inglise keelt ja õppides juurde uusi oskusi ning õppemeetodeid. Õpetajad rakendavad saadud kogemusi, teadmisi, oskusi ja uusi ideid EMTK kutseõppe- ja kasvatustöö protsessis ning õppekava arenduses.

EMTK rahvusvaheliste projektide alla kuuluvad Õpirändeprojektid ehk KA1 projektid, keeleõppeprojekt ehk KA2 projekt ja Nordplusi projekt.

Lisaks pakub EMTK oma õpilastele ja vilistlastele praktika ja töö võimalusi Küprosel, Kreeka saartel ja Zürichis. Tutvu pakkumistega siin