Õpiränded 2014-2016

logo-erasmus-plus

Projekti „M.I Massaažikooli töötajate ja õpilaste õpiränne Euroopasse“ jooksul osales õpirändes 17 EMTK õpilast ja 6 haridustöötajat. Õpiränded toimusid seitsmesse Euroopa riiki: Itaaliasse, Suurbritanniasse, Hispaaniasse, Maltale, Portugali, Küprosele ja Saksamaale.

Õpirännetes osalejate hulka kuulusid EMTK esimese ja teise õppeaasta õpilased, õpetajad ja juhtkonnaliikmed. Õpilased viibisid õpirändes massaažiteenust pakkuvas ettevõttes peamiselt 2 nädalat, Küprosel 1-3 kuud, tutvudes töökultuuri, kohalike standardite, struktuuriüksuse töö administreerimise, teenuste ning meeskonnaga. Õpilased said praktiseerida tööd spaa teenindaja, massööri, administraatori, iluteenuste pakkuja ja füsioterapeudi assistendina.

Õpetajate õpiränne kestis üks nädal, mille jooksul toimus töövarjuks olemine, õppetöö jälgimine ja stažeerimine, massaaži õpetamine ja uute tehnikate või uute õpetamismetoodikate omandamine.

EMTK töötajad tutvusid oma tööspetsiifikaga seotud õppeasutuse töökorralduse ja oma valdkonna spetsialisti tööülesannetega.

Projekti praktikabaasideks olid Riviera Resort & Spa Cirkewwas (Malta); Paniselo Ilukeskus Valencias (Hispaania): füsioteraapia keskus Fisipadrão Barceloses (Portugal); hotell Holiday Inn (Inglismaa); rehabilitatsioonikeskus Fisiomed Rovigos (Itaalias); Tai massaažikool ITMS Thai Massage School Berliinis (Saksamaa); Callisto Holiday Village hotelli spaa ja Myrianthousa spaa (Küpros)

Projekti tulemused andsid tõuke edaspidiseks paremaks koostööks erinevate massaažikoolide ja -asutuste vahel rahvusvahelisel tasandil. Massaažieriala koolituse tõhustumise kaudu paranes massööride kvalifikatsioon ja tõusis nende konkurentsivõime tööturul.

Toimunud õpirännete kohta lisainfot loe siit.