Massaažiterapeudi eriala

Mis on? Massaažiterapeut on ühe kutsestandardi taseme võrra kõrgem massöör, kes omab süvendatud teadmisi anatoomiast ja motoorikast. Massaažiterapeut on mõtlev spetsialist – täiendkoolitusel omandatud oskused õpetavad tegema juhtumianalüüsi ja koostama põhjalikke massaažiteraapiaplaane oma klientide heaolu arendamiseks.

Miks olla terapeut? Massaažiterapeudi teadmised erinevad tavalisest massöörist nende sügavuse ja detailsusega. Massaažiterapeut loob laiemaid seoseid ja suudab leida kliendi probleemidele lahendusi lähenedes probleemile sügavuti.

Massaažiterapeudi amet omab tööturul suuremat kaalu oma spetsiifilisema suuna ja teadmiste mahu tõttu. Ka kliendid usaldavad massaažiterapeuti rohkem eriti just terviseprobleemide puhul.

Mida õpitakse? Kuna massaažiterapeudi töö on kliendi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine (Allikas: kutsekoda), siis õpetame Sind tegema täpselt neid asju.

Õpe on jagatud nelja moodulisse:

  • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia. Antud mooduli käigus õpitakse tundma inimkeha funktsioone ja talitusi eriti sügavuti. Need teadmised õpetavad looma loogilisi seoseid ja järeldusi inimkeha probleemidest, nende ennetamiseks ja ravimiseks.
  • Kinesioloogia. Siin me õpime motoorika juhtimist ja kõnnianalüüsi tegema.
  • Ravimassaaž. Juurde õpitud anatoomilisi teadmisi õpitakse rakendama kõrgtaseme massaažitundides. Meie eesmärgiks on panna massaažiterapeudid mõtlema nii, nagu seda teevad arstid. Terviklikult ja metoodiliselt.
  • Juhtumianalüüs. Massaažiterapeudi õppe kõrgpunktiks on juhtumianalüüs. See ühendab kõik teadmised reaalseteks olukordadeks, mida tulevane terapeut peab lahendama. Ainult nii saab Sinust tõeline mõtlev spetsialist.

Huvi korral tutvu kutsekoja nõuetega siin: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10499229

 Kuidas saada massaažiterapeudiks? Üldiselt on lugu lihtne: kui sa soovid saada massaažiterapeudiks, pead sa esmalt olema kutsetunnistuse ja/või erialase ettevalmistusega massöör. Juhul, kui sinu kool ei väljastanud kutsetunnistust või jäi sul eksam sooritamata, siis pead läbima tasandusõppe. Tasandusõpe annab võimaluse läbida vaid kutsetunnistuse saamiseks puudu olevad teadmised.  Tasandusõppe tulemusena saad minna kutseeksamile.

Kui Sa juba oled kutsetunnistusega massöör, siis ei ole midagi muud, kui tutvuda täpsemalt õppeprogrammiga siin, kirjutada oma sooviavaldus info@massaaz.eepealkirjaks pane: „soovin saada massaažiterapeudiks“ ja kõige muuga tegeleme meie ;).