ÜLDMASSAAŽITERAPEUT

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastav koolitus või mõni muu massööri erialaga seonduv koolitus

Valdkond: tervishoid ja sotsiaalteenused
Õppeaeg: 1 aasta

Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Üldmassaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.