Kooli põhidokumendid ja õppematerjalid

Oma õppetöö toetamiseks oleme koondanud siia ainete kaupa erinevate kursuste õppematerjale. Õppematerjalid asuvad Moodle keskkonnas: https://moodle.edu.ee/ . Moodle keskkonna kasutamiseks tuleb ennast eelnevalt registreerida Moodle kasutajaks.

Õppekorralduse eeskirja leiad siit.

Sisekorra eeskirja leiad siit. 

Kirjalike tööde vormistamisjuhendi leiad siit.

Tõendi tellimise juhendi leiad siit.

Kui Te vajate õppenõustamist, võtke ühendust õppeosakonnaga.

Avalduste näidised:
NB! Avaldused palume saata e-posti teel aadressil info@massaaz.ee

Akadeemilise puhkuse taotlemine

Akadeemilise puhkuse lõpetamine

Akadeemilise puhkuse pikendamine

Individuaalse õppekava läbimise plaani taotlemine

Massaažiliigi praktika pikendamine

Kutseeksamile registreerimine

Valikaine valimine

VÕTA taotlemine

Õppeaja pikendamine

Teise õppegruppi üleviimine

Vastuvõtuavaldus 2024

Õpilaste nimekirjast väljaarvamine

Teisele õppekavale üleviimine

Õpilaste nimekirja ennistamine (taasarvamine)

Avaldus õpirändesse minemiseks

Avaldus AP lõpetamiseks

Isikuandmete töötlemise kord EMTK-s