KA 2- Keeleõppeprojekt 2015-2018

Keeleõppe projekt „Uuenduslikud õppemeetodid suhtlusoskuste arendamiseks võõrkeeltes massaaži õpilastele ja õpetajatele“ („Innovative teaching methods for development of communication skills in foreign languages for massage teachers and students“) on strateegilise koostöö projekt (KA2 ehk meede 2), mis täidab Erasmus+ programmi peamisi eesmärke, arendades kutsekoolide õpetajate ja õpilaste erialase võõrkeele ja suhtluskeele oskusi. Projektipartnerid on keeltekoolid Clubclass London Inglismaal ja Clubclass Malta ning am Language Studio Maltal. Projekti eesmärk oli koostada erialase inglise keele õppematerjale ja integreeritud keeleõppe programmi, kasutades innovatiivseid keeleõppe meetodeid ja vahendeid.

Projekti jooksul töötati välja e-õpe keeleõppe lõimimiseks massööri õppekava raames ja lisaks efektiivsed innovaatilised õppemeetodid ja –materjalid. EMTK kaheksa õpetajat/haridustöötajat ja kaheksa õpilast osalesid pilootgruppidena, et õppida ja praktiseerida inglise keelt ja/või uuenduslikke õppemeetodeid autentses keelekeskkonnas Maltal ja Londonis. Uuenduslike keeleõppe meetoditena kasutati kommunikatiivset, ülesandel põhinevat, dogme, TPR (total physical response), grammatika-tõlke ja õpilaskeskset meetodit jt.

Projekti tulemusena arendati EMTK massööri õppekava. Kool lõimis omavahel kolm kuni neli eriala õppeainet – klienditeeninduse, erialase inglise keele, massaažiõpe ja tugiliikumiselundkonna testimise. Projekti raames soetati ja võeti kasutusele puutetundlik interaktiivne valgetahvel (interactive whiteboard) ehk smarttahvel.

Antud projekti innovaatilisus seisnes lõimitud keeleõppe programmis, õpetamismetoodikates, smarttahvli ja e-õppe kasutuselevõtus erialases võõrkeele- ja kutseõppes EMTK õpetajate poolt.

Projekti tulemusena paranesid massööride võõrkeele ja suhtlus- ning klienditeenindusoskus, mis aitavad tõsta nende konkurentsivõimet nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tööturul ja parandavad massaažiteenuse kvaliteeti.

Projekti tulemusena valminud inglise keele e-õppe massööridele on vabalt ligipääsetav ja leitav siit. Projekti vastu tundis huvi ka meedia, näiteks Tallinna TV ja Õpetajate Leht. Erinevad kajastused projekti kohta on leitavad siin.

Erasmus