Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Koolitus toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis (Tallinn) koostöös Eesti Maaülikooliga (Tartu)
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Dokumentide vastuvõtt: kuni 10.november 2021
Nõustamine ja õppelepingute sõlmimine: 12.november 2021
Kursuse algus: 12.november 2021
Õppeaeg: 12 kuud (12.november 2021 – 10.november 2022)
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, kell 9:00-18:00 Tallinnas ja Tartus, õppesessiooni kestvus 2-7 päeva (vaata õppesessioonide ajakava).
Õppesessioonide ajakava*:

1) 12.-14. november 2021

2) 10.-12.detsember 2021

3) 7.-9.jaanuar 2022

4) 28.-30.jaanuar 2022

5) 18.-20.veebruar 2022

6) 18.-20.märts 2022

7) 8.-10.aprill 2022

8) 29.-30.aprill 2022

9) 20.-22.mai 2022

10) 17.-19.juuni 2022

11) 1.-3.juuli 2022

12) 29.-31.juuli 2022

13) 26.-28.august 2022

14) 9.-11.september 2022

15) 7.-9.oktoober 2022

16) 4.-10.november 2022, k.a kutseeksami proovieksam

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus.
Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  17 EKAPi (442 ak. tundi, mis sisaldab 314 t auditoorset ja praktilist õpet+ 128 t iseseisvat tööd)
Õppekava moodulid*:

I. Ettevõtlus, karjääri planeerimine ja klienditeenindus

 • Majanduse ja ettevõtluse alused
 • Karjääri planeerimine, asjaajamine ja dokumenditöö
 • Töötervishoid ja tööohutus, s.h. zoohügieen
 • Klienditeeninduse ja suhtlemise alused, kutse-eetika
 • Erialane eesti/vene keel

II. Ettevalmistused loomamassaažiks

 • Töökoha ettevalmistamine
 • Kontakti loomine
 • Looma seisundi hindamine
 • Massaaži kava koostamine

(Loomade anatoomia, füsioloogia, patoloogia ja enamlevinud haigused, loomapsühholoogia, biomehhaanika ja looma seisundi hindamine, loomade liikumisravi)

III. Loomamassaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine

 • Loomale massaaži tegemine
 • Massaaži tulemuse hindamine
 • Looma hooldaja juhendamine
 • Situatsioonülesannete lahendamine

(Loomade üldmassaaži alused, situatsioonipõhine massaaž loomadele)

Täpsema ülevaate õppekavast leiad siit.

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. haridust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot
 5. Täidetud vastuvõtuavaldus

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner