Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Dokumentide vastuvõtt: kuni 31.01.2024
Nõustamine ja õppelepingute sõlmimine: veebruar 2024 kokkulepitud graafiku alusel.
Kursuse algus: 16.veebruar 2024
Õppeaeg: 12 kuud (16.veebruar 2024 – 12.veebruar 2025)
Õppesessioonid: 1 kord kuus, kell 9:00-18:00 Tallinnas, Raplas ja Tartus (vaata õppesessioonide ajakava).
Õppesessioonide ajakava*:

1) 16.-18.02.2024
2) 22.-24.03.2024
3) 19.-21.04.2024
4) 24.-26.05.2024
5) 07.-09.06.2024
6) 05.-07.07.2024
7) 13.-15.09.2024
8) 11.-13.10.2024
9) 08.-10.11.2024
10) 06.-08.12.2024
11) 03.-05.01.2025, k.a lõpuhindamine (kutseeksami proovieksam)
12.02.2025 kl 15:00 Lõpuaktus

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus.
Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  15 EKAPi (390 ak. tundi, mis sisaldab 277 t auditoorset ja praktilist õpet+ 113 t iseseisvat tööd)
Õppekava moodulid*:

I moodul. Ettevalmistused loomamassaažiks

 • Töökoha ettevalmistamine
 • Kontakti loomine
 • Looma seisundi hindamine
 • Massaaži kava koostamine

(Loomade anatoomia, füsioloogia, patoloogia ja enamlevinud haigused, loomapsühholoogia, biomehhaanika ja looma seisundi hindamine, zoohügieen, töötervishoid ja tööohutus, esmaabi)

II ja III moodulid. Loomamassaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine

 • Loomale massaaži tegemine
 • Massaaži tulemuse hindamine
 • Looma hooldaja juhendamine
 • Situatsioonülesannete lahendamine

(üldmassaaži alused, eritehnikad ja vahendid loomamassaažis, koerte massaaž, hobusemassaaž, situatsioonipõhine massaaž loomadele, ettevalmistus kutseeksamiks)

Täpsema ülevaate õppekavast leiad siit.

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. haridust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot
 5. Täidetud vastuvõtuavaldus

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee