Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Koolitus toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis (Tallinn) koostöös Eesti Maaülikooliga (Tartu)
Nõuded alustamiseks: keskharidus

Dokumentide vastuvõtt: kuni 20.november 2020
Nõustamine ja õppelepingute sõlmimine: 27.november 2020

Kursuse algus: 27.november 2020
Õppeaeg: 12 kuud (27.november 2020 – 26.november 2021)
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, kell 9:00-18:00 Tallinnas ja Tartus
Õppesessioonide ajakava*:

1) 27.-28. november 2020

2) 11.-12.detsember 2020

3) 8.-10.jaanuar 2021

4) 29.-31.jaanuar 2021

5) 26.-28.veebruar 2021

6) 26.-28.märts 2021

7) 9.-11.aprill 2021

8) 23.-25.aprill 2021

9) 21.-23.mai 2021

10) 18.-20.juuni 2021

11) 9.-11.juuli 2021

12) 30.juuli-1.august 2021

13) 13.-15.august 2021

14) 10.-12.september 2021

15) 8.-10.oktoober 2021

16) 5.-7.november 2021

17) 19.-21.november 2021

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpuaktus: 26.11.2021 kl 15:00

Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus.
Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  17 EKAPi (442 ak. tundi, mis sisaldab 314 t auditoorset ja praktilist õpet+ 128 t iseseisvat tööd)
Õppekava moodulid*:

I. Ettevõtlus, karjääri planeerimine ja klienditeenindus

 • Majanduse ja ettevõtluse alused
 • Karjääri planeerimine, asjaajamine ja dokumenditöö
 • Töötervishoid ja tööohutus, s.h. zoohügieen
 • Klienditeeninduse ja suhtlemise alused, kutse-eetika
 • Erialane eesti/vene keel

II. Ettevalmistused loomamassaažiks

 • Töökoha ettevalmistamine
 • Kontakti loomine
 • Looma seisundi hindamine
 • Massaaži kava koostamine

(Loomade anatoomia, füsioloogia, patoloogia ja enamlevinud haigused, loomapsühholoogia, biomehhaanika ja looma seisundi hindamine, loomade liikumisravi)

III. Loomamassaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine

 • Loomale massaaži tegemine
 • Massaaži tulemuse hindamine
 • Looma hooldaja juhendamine
 • Situatsioonülesannete lahendamine

(Loomade üldmassaaži alused, situatsioonipõhine massaaž loomadele)

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. haridust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot
 5. Täidetud vastuvõtuavaldus

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner