Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Koolitus toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis (Tallinn) koostöös Eesti Maaülikooliga (Tartu)
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Dokumentide vastuvõtt: kuni 5.november 2021
Nõustamine ja õppelepingute sõlmimine: 5.november 2021 kokkulepitud graafiku alusel.
Kursuse algus: 12.november 2021
Õppeaeg: 12 kuud (12.november 2021 – 10.november 2022)
Õppesessioonid: 1 kord kuus, kell 9:00-18:00 Tallinnas ja Tartus, õppesessiooni kestvus 2-3 päeva (vaata õppesessioonide ajakava).
Õppesessioonide ajakava*:

1) 12.-14. november 2021

2) 10.-12.detsember 2021

3) 28.-30.jaanuar 2022

4) 18.-20.veebruar 2022

5) 18.-20.märts 2022

6) 29.-30.aprill 2022

7) 20.-22.mai 2022

8) 10.-12.juuni 2022

9) 9.-11.september 2022

10) 7.-9.oktoober 2022

11) 4.-10.november 2022, k.a kutseeksami proovieksam

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Loomamassöör, tase 5 kutsetunnistus.

Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  17 EKAPi (442 ak. tundi, mis sisaldab 248t auditoorset ja praktilist õpet+ 194t iseseisvat tööd)
Õppekava moodulid*:

I. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

 • Sissejuhatus erialasse, karjääri planeerimine, asjaajamine ja dokumenditöö
 • Majanduse ja ettevõtluse alused
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Klienditeeninduse ja suhtlemise alused, kutse-eetika
 • Erialane terminoloogia (eesti/vene/ladina keel)

II. Ettevalmistused loomamassaažiks

Tööosad: töökoha ettevalmistamine, kontakti loomine loomaga, looma seisundi hindamine, massaaži kava koostamine.

 • Loomade anatoomia
 • Loomade füsioloogia
 • Patoloogia ja enamlevinud haigused
 • Loomapsühholoogia
 • Biomehhaanika ja looma seisundi hindamine
 • Loomade liikumisravi
 • Zoohügieen

III. Loomamassaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine

Tööosad: loomale massaaži tegemine, massaaži tulemuse hindamine, looma hooldaja juhendamine, situatsioonülesannete lahendamine

 • Loomade üldmassaaži alused
 • Situatsioonipõhine massaaž loomadele

Täpsema ülevaate õppekavast leiad siit.

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. haridust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot
 5. Täidetud vastuvõtuavaldus

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner