Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Koolitus toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis (Tallinn) koostöös Eesti Maaülikooliga (Tartu)
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Kursuse algus: 6. september 2019
Õppeaeg: 12 kuud (06. september 2019 – 10. september 2020)
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, kell 9:00-18:00 Tallinnas ja Tartus
Õppesessioonide ajakava:

1) 06.-08. september 2019

2) 25.-27. oktoober 2019

3) 15.-17. november 2019

4) 13.-15.detsember 2019

5) 17.-19.jaanuar 2020

6) 31.jaanuar-2.veebruar 2020

7) 28.veebruar-1.märts 2020

8) 13.-15.märts 2020

9) 3.-5.aprill 2020

10) 2.-3.mai 2020

11) 29.-31.mai 2020

12) 5.-7.juuni 2020

13) 10.-12.juuli 2020

14) 7.-9.august 2020

15) 14.-16.august 2020

16) 4.-6.september 2020

11.09.2020 kl 15:00 Lõpuaktus

Dokumentide vastuvõtt: kuni 05. september 2019
Õppelepingute sõlmimine: 06. september 2019
Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus.
Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  18 EKAPi (468 ak. tundi, mis sisaldab 298 t auditoorset ja praktilist õpet+ 170 t iseseisvat tööd)
Õppekava teemad (ained):

I.                Karjääri planeerimine:

 1. Majandus ja ettevõtlus, asjaajamine ja dokumendihaldus
 2. Töötervishoid ja tööohutus, zoohügieen
 3. Klienditeeninduse ja suhtlemise alused, kutse-eetika
 4. Erialane vene/eesti keel

II.              Looma seisundi hindamine

 1. Loomade anatoomia, füsioloogia
 2. Patoloogia ja enamlevinud haigused loomadel
 3. Loomapsühholoogia
 4. Biomehhaanika ja looma seisundi hindamine sh anamnees ja lihas- ja liigestestimine
 5. Loomade liikumisravi

III.            Loomamassaaži tegemine

 1. Loomade üldmassaaži alused
 2. Aroomteraapia alused loomadele
 3. Punktmassaaži alused loomadele
 4. Refleksoteraapia alused loomadele
 5. Lümfimassaaž loomadele
 6. Vistseraal- ja periostaalmassaaž loomadele
 7. Situatsioonipõhine üldmassaaž loomadele

IV.             Praktika

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. haridust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot
 5. Täidetud vastuvõtuavaldus

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6190 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee